KUMON CONNECT: Uvijek uz vas

Povezani način učenja

Naš cilj je dati našim učenicima alate koji su im potrebni da bi uživali u učenju i akademski napredovali. Naši instruktori vode svoje učenike kroz rad koji je postavljen na idealnu razinu za njih, omogućujući im stalnu uključenost i napredak. Učeći često i u manjim intervalima kroz dnevne radne listove i redovne sate (online i/ili u centru), sposobnost i tečnost naših učenika stalno se povećavaju, a njihove vještine grade se malim i lako izvedivim koracima. Možete odabrati ili tradicionalni format papira i olovke ili digitalni uz KUMON CONNECT na vašem tabletu i uz vašu stylus olovku.

Uključivanje tehnologije u naše isprobane i testirane materijale omogućuje nam da pružimo još veću podršku vašem djetetu, tako da dok ono razvija vještine za samostalno učenje, njegov instruktor će biti uz njega između sati, nudeći individualnu pomoć i ocjenjivanje, te pažljivo prilagođavajući njegove individualne planove učenja u skladu s napretkom.

Naši programi

Da biste saznali više o određenoj temi, konzultirajte donji sadržaj

Odaberite program
Odaberite dob
Matematika
KUMON matematički program započinje s osnovama brojeva i postupno vodi učenike do više matematike. Oni rješavaju zadatke bez primjene kalkulatora.

Svaki stupanj matematičkog programa nadograđuje se postupno na sposobnosti koje su razvijene u prethodnom stupnju i osigurava pouzdano razumijevanje i sposobnost primjene prethodno naučenog.

Svaki učenik počinje na njemu primjerenoj razini. Pojedinačno polazište i očekivani napredak utvrdit će se besplatnom procjenom.
KUMON matematički program za djecu mlađu od 5 godina
Pomoću šarenih radnih listova koji su učenicima zabavni, privlačni i pobuđuju zanimanje za gradivo, naš matematički program, uz pomoću instruktora, približava maloj djeci svijet brojeva.

Instruktori ohrabruju djecu da rade pažljivo i mudro. Na taj način potiču razvijanje koncentracije, povećavajući raspon pozornosti i pozitivan pristup učenju koji djeci koristi i u školi i u drugim područjima njihova života.

Korak po korak, djeca se upoznaju s matematikom i razvijaju svoje vještine malim koracima pomoću naših radnih listova. Tek kada su u stanju bez problema i tečno rješavati zadatke trenutačne teme, kreću dalje.
KUMON matematički program za djecu od 6 do 11 godina
Naš matematički program omogućuje svakom učeniku, bez obzira na sposobnosti, da matematičkim zadacima pristupi pouzdano, te osigurava da se svaka ključna vještina svlada prije nego što učenik napreduje u programu.

Svakodnevno bavljenje matematikom omogućuje učenicima da sve brže i tečnije rješavaju zadatke. Na taj način razvijaju pozitivan i koncentriran pristup učenju.

KUMON instruktor odabire zadatke odgovarajuće razine učenja za vaše dijete. Na taj način djeca mogu nadoknaditi bilo koje postojeće praznine u znanju, te zatim napredovati daleko iznad razine svojih vršnjaka, a da pritom nisu ograničena razinom znanja njihovih vršnjaka.
KUMON matematički program za djecu stariju od 12 godina
Naš matematički program pomaže učenicima razviti pozitivan pristup matematici. Prvo popunjava praznine u važnim osnovama, a zatim razvija vještine koje su potrebne za postizanje razine školske godine, nakon čega prelazi i tu razinu znanja.

KUMON instruktor pokazuje svojim učenicima kako sami mogu rješavati matematičke zadatke pomoću primjera u radnim listovima. Na taj način se naši učenici razvijaju se u samostalne i samouvjerene učenike koji se bez teškoća suočavaju s izazovima i nepoznatim zadacima.

Neovisno o dobi i školskoj godini KUMON učenici napreduju vlastitim tempom. Na taj način dobivaju priliku da se okušaju u složenim matematičkim operacijama računanja koje nadilaze njihov školski plan i program.
Odaberite dob
KUMON program engleskog jezika
KUMON program engleskog jezika omogućuje djeci učenje engleskog jezika na prirodan način, kao da im je materinji jezik. Učenici stječu visoku razinu komunikacijskih sposobnosti, te visoku razinu čitanja s razumijevanjem izvornih tekstova na engleskom jeziku. Postižu to na način koji je individualno prilagođen svakom učeniku na temelju njegovih prethodnih vještina, uz postupno napredovanje.

Naš specijalni materijal koji učenici razumiju bez pomoći nastavnika omogućuje nam da se prilagodimo svakom učeniku, maksimalno razvijemo njegovu sposobnost samostalnog učenja, te potičemo njegov razvoj usvajanjem novog jezika.

Započinjemo jednostavnim izgovaranjem riječi, a težina gradiva se povećava od trenutne učenikove razine do razine čitanja izvornih tekstova.

Učenici nadograđuju sposobnosti koje su razvili na prethodnoj razini, što omogućuje odlično razumijevanje i sposobnost primjene naučenog u praksi. Na svim razinama naš materijal obuhvaća knjigu i audio materijale pomoću kojih učenici slijede učinkovit svakodnevni sustav učenja: slušaju audiozapis, ponove što su čuli.

Uz KUMON program engleskog jezika vaše dijete počinje na razini na kojoj se osjeća ugodno. Ova individualna polazna točka određuje se besplatnim testom procjene znanja.
KUMON program engleskog jezika za djecu mlađu od 5 godina
Instruktor najprije provjerava kako vaše dijete reagira na informacije s CD-a na engleskom jeziku, te kako reagira na jednostavne napomene. Na ovaj način, instruktor odmah zna kako vaše dijete može početi motivirano i dobro napredovati, čak i ako nema prethodno znanje engleskog jezika.

Slušajući pjesme na engleskom jeziku koje bude znatiželju, vaše dijete sluša riječi i rečenice s CD-a te ih izgovara. Na taj se način razvija razumijevanje slušanog sadržaja. Ilustrirane popratne knjige osiguravaju razumijevanje. Na taj način vaše dijete stječe vokabular i prirodno usvaja strukture rečenica kao pri učenju materinskog jezika. Tiskane napomene i simboli potiču mališane na pozoran i pažljiv rad. Tako razvijaju koncentraciju i raspon pozornosti te dobre navike učenja koje im pomažu i u školi i u drugim područjima njihova života.

U tom procesu vaše dijete uči čitati i pisati, te usvaja gramatiku na posebno osmišljenim kompaktnim razinama učenja. Najprije sluša tekstove s CD-a i poboljšava čitanje s razumijevanjem pomoću tekstova koji su vremenom sve zahtjevniji. Od početka često vođeno pitanjima o tekstu, dijete uči samostalno pristupati zadatku, te postaje sposobno razumjeti tekst.

Na svakoj razini programa engleskog jezika učenici koriste sposobnosti koje su stekli i razvili na prethodnim razinama. Na taj način grade sigurno razumijevanje.
KUMON program engleskog jezika za djecu od 6 do 11 godina
Prvim razgovorom utvrđuju se trenutačne sposobnosti svakog učenika te se prema toj osnovi, neovisno o dobi, određuje polazna točka od kojoj vaše dijete može motivirano započeti učiti.

Vaše dijete svakodnevno radi s CD-om, ponavlja riječi i tekstove izgovarajući ih naglas, te pritom gleda u popratnu knjigu kako bi osiguralo razumijevanje. Svakodnevnim intenzivnim kontaktom s engleskim jezikom, što se često naziva „jezična kupka”, vaše dijete internalizira vokabular i rečenične strukture potpuno prirodno kao pri učenju materinskog jezika; usvaja se osjećaj za jezik. Tiskane napomene i simboli („učitelj” u materijalu) potiču vaše dijete na pozoran i pažljiv rad. Na taj način razvijaju koncentraciju i raspon pozornosti, te dobre navike učenja koje im pomažu i u školi i u životu.

Tada dijete svjesno usvaja gramatiku koja mu je predstavljena u kompaktnom obliku. Kasnije se vaše dijete okreće tekstovima za čitanje koji se postupno povećavaju u pogledu duljine i zahtjevnosti. Na najvišim razinama programa vaše dijete čita izvorne tekstove na engleskom jeziku. I dalje svakodnevno sluša CD kako bi se njegovo slušanje i čitanje s razumijevanjem neprestano poboljšavalo. Vođeno pitanjima stječe tekstualnu sposobnost: uči filtrirati informacije iz teksta i postaje sposobno razumjeti tekst.

Na svakoj razini programa engleskog jezika učenici razvijaju svoje sposobnosti koje su stekli na prethodnim razinama. Na taj način grade sigurno razumijevanje.
KUMON program engleskog jezika za djecu stariju od 12 godina
KUMON program engleskog jezika pomaže učenicima da razviju pozitivan stav prema učenju engleskog jezika. U prvom razgovoru najprije se utvrđuju trenutačne sposobnosti vašeg djeteta te se prema toj osnovi, neovisno o dobi, određuje prikladna polazna točka. 

Vaše dijete zatim svakodnevno sluša ulomke tekstova na engleskom jeziku s CD-a i pritom gleda u popratnu knjigu kako bi osiguralo razumijevanje slušanog.

Svakodnevnim intenzivnim kontaktom s engleskim jezikom vaše dijete internalizira vokabular i rečenične strukture potpuno prirodno pa se pri tome usvaja osjećaj za jezik.

Tiskane napomene potiču vaše dijete na pozoran i pažljiv rad. Na taj način vaše dijete razvija koncentraciju i raspon pozornosti, te dobre navike učenja koje mu kasnije koriste i u školi i u svim ostalim životnim situacijama.

Nakon usvajanja temeljnog vokabulara, internaliziranja rečeničnih struktura i popunjavanja eventualnih postojećih praznina u znanju, program pruža i kompaktnu razinu gramatike.

Na višim razinama usmjerenost učenika je sve više na čitanje. Započinje se s jednostavnim pričama i činjeničnim tekstovima te se postupno približava čitanju zahtjevne literature na izvornom engleskom jeziku.

CD se i dalje svakodnevno sluša kako bi se osigurao pravilan izgovor i kako bi se poboljšalo slušanje i čitanje s razumijevanjem.

Vođeno pitanjima, vaše dijete učit filtrirati informacije iz teksta i time stječe visoku razinu kompetencije u radu s tekstovima.

Na svakoj razini programa engleskog jezika učenici razvijaju sposobnosti koje su stekli i razvili na prethodnim razinama. Tako grade sigurno razumijevanje i jačaju sposobnost samostalnog učenja.

Što je KUMON?

stručno vodstvo

+

utemeljena metoda

+

samostalno učenje

održivi uspjeh

=