3 min pročitano

Matematički program KUMON

Lip 2021
Matematički program KUMON

Često nas pitaju zašto bi dijete - prije svega u predškolskoj dobi - trebao početi s matematičkim programom KUMON. Razlozi su razni i odgovori drugačiji, ovisno o tome što želite za budućnost svog djeteta.

Mi Vas pak pitamo: Što je Vaša želja za Vaše dijete?

Smatramo da svako dijete ima potencijal da postane uspješno. U KUMONU se učenici potiču na to da sami dođu do rješenja na način da koriste primjere na listićima sa zadacima. Na taj način oni uče samostalno razmišljati i razvijaju snažne sposobnosti rješavanja problema.
 
Matematički program KUMON vodi djecu malim koracima od prepoznavanja i pisanja brojeva preko osnova računanja sve do složenijih matematičkih koncepata kao što su u konačnici diferencijalni i integralni račun. Slično kao i sportu ili u glazbi ne ograničavamo Vaše dijete. On može u programu napredovati daleko koliko želi! Iz svjetskog iskustva znamo da djeca mogu rano daleko napredovati i da im je kasnije u školi vrlo lako. Svaki stupanj matematičkog programa temelji se na znanju koje je razvijeno na prethodnom stupnju. Na taj način se omogućava solidno razumijevanje i razvija se sposobnost primjene naučenog.
 
Djeca u predškolskoj dobi se na taj način optimalno pripremaju za školu jer rano uče kako učiti. Pri dolasku u  školu je učenje tada samostalniji i prirodniji proces i sastavni je dio života kao što je zrak za disanje. I školska djeca mogu naučiti ovu sposobnosti, izgraditi samopouzdanje i vratiti radost prema učenju.
 
Dakle, kada počinjete sa svojim djetetom?