Matematički program

Matematički program


KUMON matematički program pomaže djeci i mladima svih dobi neovisno o trenutačnim sposobnostima da razviju svoje matematičke vještine i ljubav prema brojevima.

Naši učenici su djeca od dvije godine do učenika viših razreda. Na početku putovanja s KUMONOM svaki učenik prolazi procjenu kako bi se osiguralo da dobije odgovarajući radni materijal u odgovarajućoj količini. Zadaci se odabiru ovisno o sposobnostima, ne o dobi ili školskoj godini, tako da svaki učenik ima priliku napredovati i postići izvrsne rezultate u matematici.

Program vodi malim koracima od osnova prepoznavanja brojeva do složenih matematičkih teorija postupno povećavajući sposobnosti na putu.

Prema našem uvjerenju svako dijete ima potencijal da bude uspješno u matematici, a naši ga iskusni instruktori podupiru pri ostvarivanju tog cilja. Učenici stječu sposobnost samoučenja. Uz to obrađuju svaku temu dok je ne shvate i njome ovladaju, prije nego što prijeđu na sljedeću.

Moje dijete je...

KUMON matematički program započinje s osnovama brojeva i postupno vodi učenike do više matematike. Oni rješavaju zadatke bez primjene kalkulatora.

Svaki stupanj matematičkog programa nadograđuje se postupno na sposobnosti koje su razvijene u prethodnom stupnju i osigurava pouzdano razumijevanje i sposobnost primjene prethodno naučenog.

Svaki učenik počinje na njemu primjerenoj razini. Pojedinačno polazište i očekivani napredak utvrdit će se besplatnom procjenom.

Želim pomoći svom djetetu da...

KUMON matematički program pomaže maloj djeci ne samo da steknu čvrste temelje u računanju, već i da razviju vještine koje su im potrebne za koncentrirano učenje. Naši ih instruktori ohrabruju u svim aspektima učenja, od udobnog držanja pri sjedenju do postavljanja ruku i rukovanja olovkom, do načina na koji pristupaju radnim listovima i održavaju koncentraciju. Na taj način djeca učinkovito rade od početka i povećavaju svoju izdržljivost.

Kod male djece povećava se količina gradiva koju svakodnevno obrađuju u centru za učenje odnosno kod kuće tako da se neprekidno održava njihovo oduševljenje te da rado rade s KUMON radnim listovima. Ovaj blagi uspon pomaže u razvoju koncentraciju, pri čemu počinju malim koracima i potiče ih se da se svaki put malo duže koncentriraju.
Rad s KUMON matematičkim programom daje malim učenicima aktivnosti koje su im zabavne i koje neprestano povećavaju njihovo razumijevanje i samopouzdanje. Želimo da je prvi susret s brojevima pozitivan događaj za svako dijete. Stoga im dajemo uzastopne radne listove koje mogu savladati i žele rješavati.

Prilazimo brojevima na način da se najprije uči brojanje zatim čitanje brojeva. Time postavljamo temelje za učenje koje vaše dijete može razumjeti. Matematički program prilagođen je djetetovim sposobnostima s aktivnostima koje odgovaraju njegovom optimalnom okruženju za učenje (tj. prilagođene su upravo njihovim potrebama) i omogućavaju im osjećaj uspjeha. Ovom personaliziranom i strukturiranom metodom vaše se dijete može koncentrirati na sadržaj dok ga potpuno ne shvati. Na taj se način svakim danom povećava njegovo samopouzdanje u vlastite sposobnosti.
KUMON matematički program razvijen je s velikom pažnjom i usavršavan je 60 godina kako bi djeca mogla steći čvrste temelje u predmetu matematike te kako bi bila opremljena alatima za postizanje izvrsnog uspjeha. Djeca osobito imaju koristi od metode ako u najranijoj dobi započnu s KUMONOM i već u početku steknu solidno razumijevanje u pogledu prepoznavanja brojeva, pisanja brojeva i raspon brojeva. Mnogi naši mali učenici već zbrajaju brojeve prije nego što pođu u školu. Naši učenici mogu početi već u dobi od dvije godine i svojom brzinom napretka i oduševljenjem s učenjem zadiviti i voditelje centara i roditelje.

KUMON metoda osmišljena je na način da djeca razvijaju vrlo pozitivan stav prema učenju već od samog početka i, ovisno o svojim sposobnostima, mogu rješavati sve zahtjevnije zadatke u usporedbi s njihovom dobnom skupinom.

Pomoću šarenih radnih listova koji su učenicima zabavni, privlačni i pobuđuju zanimanje za gradivo, naš matematički program, uz pomoću instruktora, približava maloj djeci svijet brojeva.

Instruktori ohrabruju djecu da rade pažljivo i mudro. Na taj način potiču razvijanje koncentracije, povećavajući raspon pozornosti i pozitivan pristup učenju koji djeci koristi i u školi i u drugim područjima njihova života.

Korak po korak, djeca se upoznaju s matematikom i razvijaju svoje vještine malim koracima pomoću naših radnih listova. Tek kada su u stanju bez problema i tečno rješavati zadatke trenutačne teme, kreću dalje.

Želim pomoći svom djetetu da...

KUMON matematički program omogućava svakom djetetu rad u njegovom optimalnom području učenja, odnosno na razini koja je prilagođena upravo njegovim potrebama. Djeca uče različitom brzinom. KUMON metoda rješava ove razlike kako bi svako dijete moglo izgraditi čvrste temelje učenja i postalo uspješan učenik. Ako se učenike okrene naprednom sadržaju prije nego što potpuno razumiju jednostavniji sadržaj, to može potkopati njihovo samopouzdanje i ugroziti njihov napredak.

Naši Instruktori procjenjuju učenike prije nego što započnu s KUMON programom za učenje i određuju prikladnu polaznu točku u programu. Prvi cilj je izgraditi samopouzdanje i razviti vještinu učenja. Učenici prvo jačaju osnove, a zatim prelaze na zahtjevnije zadatke.
Cilj KUMON matematičkog programa je upoznati učenike s matematikom i pobuditi entuzijazam za predmet. Naši iskusni voditelji centara za učenje brinu o tome da vaše dijete uči na temelju zadataka prilagođenih njihovim individualnim potrebama. Vaše dijete napreduje kroz razine programa te pritom povećava svoje sposobnosti i lakoću u radu pri različitim matematičkim zadacima.

Pomoću uvodnih zadataka i primjera uvode se nova tematska područja te se stupanj težine povećava postupno i malim koracima. Ovaj pristup omogućava svakom učeniku da preuzme odgovornost za proces učenja i da se upusti u izazove kako rastu njegove sposobnosti i samopouzdanje.
KUMON matematički program omogućava svakom učeniku rad u skladu s individualnom razinom sposobnosti bez ograničavanja planom učenja ili onim što se smatra dobno primjerenim. Djeca se bave jednom razinom sve dok ne shvate obrađenu temu i s lakoćom njome ovladaju, a zatim prelaze na sljedeću razinu. Tako oni koji su spremni za zahtjevnije zadatke mogu nadići razinu svoje školske godine i svoje vještine podići na naprednu razinu.

Naš matematički program pruža djeci potrebne alate za relativno lako usvajanje matematike više razine. Bave se složenim matematičkim temama, a potom se okreću diferencijalnom i integralnom računu. Pritom im pomaže razvijena sposobnost samoučenja i vještina rješavanja problema koje su stekli na prethodnim razinama KUMONA koristeći se primjerima u radnim listovima.

Naš matematički program omogućuje svakom učeniku, bez obzira na sposobnosti, da matematičkim zadacima pristupi pouzdano, te osigurava da se svaka ključna vještina svlada prije nego što učenik napreduje u programu.

Svakodnevno bavljenje matematikom omogućuje učenicima da sve brže i tečnije rješavaju zadatke. Na taj način razvijaju pozitivan i koncentriran pristup učenju.

KUMON instruktor odabire zadatke odgovarajuće razine učenja za vaše dijete. Na taj način djeca mogu nadoknaditi bilo koje postojeće praznine u znanju, te zatim napredovati daleko iznad razine svojih vršnjaka, a da pritom nisu ograničena razinom znanja njihovih vršnjaka.

Želim pomoći svom djetetu da...

KUMON matematički program ne jača samo predmetne vještine i lakoću pri matematičkim operacijama. Cilj je također poboljšati djetetov pristup učenju. Ako je svaki dan određeno vrijeme rezervirano za rad s KUMONOM, dijete će se naviknuti na svakodnevni rad. KUMON potiče i pozitivne navike učenja koje mu koriste i u školi, npr. navika da vaše uvijek najprije pažljivo pročita upute za rad i primjere. Uživanje u uspjesima ovog načina rada jača pozitivne navike u učenju.

Naš program učenja individualno je prilagođen vašem djetetu kako bi moglo uspješno napredovati u matematici i pritom povećavati samopouzdanje i koncentraciju.
Cilj KUMON matematičkog programa je da djeca rješavaju zadatke u području više razine matematike bez poteškoća. Učenici razvijaju čvrste matematičke osnove, a zatim se okreću složenijim matematičkim temama koje kulminiraju diferencijalnim i integralnim računom.

Naš program nije vezan za nastavni plan i program. Učenici napreduju po razinama, neovisno o dobi, a u skladu sa njiovim sposobnostima u rada s brojevima. Na taj način dobivaju priliku da sami sebe izazovu bez ograničenja i da se bave matematičkim zadacima koji nadilaze razinu njihove školske godine.
KUMON matematički program daje učenicima alat za rješavanje složenih matematičkih zadataka. No ono najvažnije: pomaže im da samostalno uče. Od samog početka se učenike u KUMONU potiče da se orijentiraju na primjere u kojima su pokazani koraci za rješavanje zadatka. Tako učenici mogu samostalno napredovati i iskusiti veće razine KUMON matematičkog programa : Ako pokušam, pronaći ću rješenje! Ovakav stav učenja koristi im u cjelokupnom obrazovanju.

Učenici koji su prošli sve razine matematičkog programa imaju izuzetnu sposobnost u radu s brojevima bez oslanjanja na kalkulator. Raspolažu vještinama da samostalno usvoje novu temu i na najbolji su način pripremljeni za sveučilišni studij i život nakon toga.

Naš matematički program pomaže učenicima razviti pozitivan pristup matematici. Prvo popunjava praznine u važnim osnovama, a zatim razvija vještine koje su potrebne za postizanje razine školske godine, nakon čega prelazi i tu razinu znanja.

KUMON instruktor pokazuje svojim učenicima kako sami mogu rješavati matematičke zadatke pomoću primjera u radnim listovima. Na taj način se naši učenici razvijaju se u samostalne i samouvjerene učenike koji se bez teškoća suočavaju s izazovima i nepoznatim zadacima.

Neovisno o dobi i školskoj godini KUMON učenici napreduju vlastitim tempom. Na taj način dobivaju priliku da se okušaju u složenim matematičkim operacijama računanja koje nadilaze njihov školski plan i program.

Koje teme obuhvaća KUMON matematički program?

Prijeđite prstom da biste vidjeli više

Prepoznavanje i razumijevanje brojeva

Na razinama od 6A do 4A učenici počinju izgovarati brojeve i pokazivati ih. Time se vježba razumijevanje slijeda brojeva i učenici uče prepoznavanje brojeva koje će kasnije naučiti pisati. Na ovoj razini u našim se zadacima upotrebljava obilje ilustracija, slike s točkama i ploče s brojevima. Učenici vježbaju shvatiti količinu točaka na slici i uspostaviti vezu između broja, količine i položaja u rasponu brojeva. Čim su mladi učenici spremni za to, postupno se povećava raspon brojeva s kojima se susreću. Najprije se usredotočuju na brojeve od 1 do 5, zatim do 10, pa od 11 do 20 itd. Sve do 100 i mogu samostalno pisati brojeve do 50.

Osnovne aritmetičke operacije

Razine od 3A do D produbljuju razumijevanje redoslijeda brojeva prije uvođenja glavnih aritmetičkih operacija zbrajanja, oduzimanja, množenja i dijeljenja. Svaka aritmetička operacija predstavlja se najprije s manjim i jednoznamenkastim brojevima, a zatim prelazi na veće i dvoznamenkaste brojeve. Metodički se pristup također postupno proširuje od računanja napamet do pisanog zbrajanja i oduzimanja te množenja i dijeljenja. To se događa malim koracima i s pomoću zadataka koji su do polovice riješeni kako bi se pomoglo djeci da samostalno napreduju.

Razlomci

Na razinama E i F učenici usvajaju računanje s razlomcima, a s pomoću primjera i uvodnih zadataka omogućuje im se zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje razlomaka. Povećavanjem samopouzdanja i brzine okreću se složenijim zadacima: uče ispravan redoslijed koraka koji vode do rješenja, kako odrediti najveći zajednički djelitelj i najmanji zajednički višekratnik. Rade s maksimalno tri razlomka i četiri aritmetičke operacije. Bave se i decimalnim brojevima.

Osnove algebre

Razine od G do I omogućuju učenicima da samostalno usvajaju pozitivne i negativne brojeve na temelju četiri aritmetičke operacije, također i algebarske izraze i jednadžbe. Učenike se potiče da zapisuju korake koje poduzimaju do rješenja dok ne ovladaju postupkom. Algebarska složenost raste: učenici obrađuju operacije s monomima pa s polinomima, a zatim se okreću faktorizaciji, kvadratnim korijenima, kvadratnim jednadžbama i funkcijama te Pitagorinom poučku. Učenici razvijaju vještine za točno rješavanje zadataka tako što zapisuju odgovarajuće međukorake.

Funkcije

Na razini J potpuno se razvijaju algebarske vještine učenika prije nego što se na sljedećoj razini bave osnovnim značajkama funkcija. Učenici kontinuirano povećavaju razumijevanje funkcija time što rješavaju složenije zadatke. Zatim se okreću logaritmima, graničnim vrijednostima, diferencijaciji i integraciji. Učenici na kraju razvijaju vještine za rad s trigonometrijskim funkcijama i linearnim jednadžbama te jednadžbama kružnice.

Diferencijalni i integralni račun

Na razinama N i O izgrađuju se vještine potrebne za rad s naprednom integracijom i diferencijalnim jednadžbama nakon što učenici prodube razumijevanje graničnih vrijednosti. Vještine koje djeca steknu tijekom matematičkog programa kulminiraju njihovom sposobnošću rješavanja zadataka više matematike na temelju dotad stečenih vještina računanja i njihovom razumijevanju grafova. Dotad su stekli sve potrebne vještine za napredovanje samostalnim učenjem jer su navikli s pomoću primjera, savjeta i knjiga s putom do rješenja razumjeti i obrađivati složene matematičke sadržaje.

Kako funkcionira KUMON?


KUMON učenici svakodnevno rješavaju KUMON zadatke kod kuće i dvaput tjedno pohađaju centar za učenje. Vrijeme za dnevno gradivo iznosi oko 30 minuta po predmetu iako postoji mogućnost odstupanja u vremenu učenja.

U centru za učenje učenici obrađuju radne listove odgovarajućeg dana i pritom ih instruktor i tim asistenata promatraju i vode. Vrijeme provedeno u centru za učenje omogućava instruktoru da pomaže vašem djetetu pri radu i da se pobrine da sigurno napreduje. Po dolasku u centar za učenje učenici predaju zadatke koji su kod kuće riješeni i provjereni te kući nose zadaću za sljedeće dane do sljedećeg dolaska u centar za učenje.
Više od 60 Godina Iskustva

30 minuta u KUMONU