Program engleskog jezika

Program engleskog jezika


Cilj KUMON programa engleskog jezika je poticanje motivacije i razvijanje sposobnosti uživanja u engleskim izvornim tekstovima svih vrsta, njihovog čitanja i razumijevanja.

Naši učenici mogu postati sva djeca od svoje 2. godine života, jer u našim centrima uče na temelju svojih sposobnosti neovisno o dobi i školskoj godini. Razvijaju sposobnost samostalnog učenja, svatko svojim tempom. Tek kada učenik razumije temu i kada joj prilazi bez straha, prelazi na temu više razine.

Učenici počinju od individualne polazne točke koju se određuje besplatnim testom procjene razine znanja.
 

Moje dijete je...

KUMON program engleskog jezika omogućuje djeci učenje engleskog jezika na prirodan način, kao da im je materinji jezik. Učenici stječu visoku razinu komunikacijskih sposobnosti, te visoku razinu čitanja s razumijevanjem izvornih tekstova na engleskom jeziku. Postižu to na način koji je individualno prilagođen svakom učeniku na temelju njegovih prethodnih vještina, uz postupno napredovanje.

Naš specijalni materijal koji učenici razumiju bez pomoći nastavnika omogućuje nam da se prilagodimo svakom učeniku, maksimalno razvijemo njegovu sposobnost samostalnog učenja, te potičemo njegov razvoj usvajanjem novog jezika.

Započinjemo jednostavnim izgovaranjem riječi, a težina gradiva se povećava od trenutne učenikove razine do razine čitanja izvornih tekstova.

Učenici nadograđuju sposobnosti koje su razvili na prethodnoj razini, što omogućuje odlično razumijevanje i sposobnost primjene naučenog u praksi. Na svim razinama naš materijal obuhvaća knjigu i audio materijale pomoću kojih učenici slijede učinkovit svakodnevni sustav učenja: slušaju audiozapis, ponove što su čuli.

Uz KUMON program engleskog jezika vaše dijete počinje na razini na kojoj se osjeća ugodno. Ova individualna polazna točka određuje se besplatnim testom procjene znanja.

Želim pomoći svom djetetu da...

KUMON program engleskog jezika pomaže vašoj djeci poboljšati sposobnost koncentracije. Tempo CD-a daje ritam učenju i održava pažnju učenika. Zvukovi koji odgovaraju sadržaju privlače pozornost djeteta. Ciljana pohvala instruktora motivira vaše dijete da dulje ostane koncentrirano na rad. Kao rezultat toga, vaše dijete postupno uči ostati dulje koncentrirano na zadatak čak i kada radi samostalno.
U KUMONU svako dijete radi na razini koja mu najbolje odgovara i s koje može svakodnevno napredovati u malim ali važnim koracima. Voditelj centra za učenje vodi brigu da i samo dijete primijeti taj svakodnevni napredak, bez obzira na to koliko malen on bio. Iz svakodnevnog doživljaja uspjeha „Uspio sam!”, „Mogu nešto novo!” učenik crpi sve više samopouzdanja. U kombinaciji s uputama voditelja centra za učenje program pruža pozitivno iskustvo učenja koje će vašem djetetu omogućiti da bude uspješno, ne samo u učenju engleskog jezika, nego u učenju općenito.
U KUMONU najprije razvijamo radost učenja i sposobnost učenja; mi učenje prikazujemo kao zabavno. Pri svakodnevnom slušanju CD-a uz praćenje popratne knjige vaše dijete uči povezivati glasove sa slikama, a kasnije s riječima i rečenicama. Nakon toga ono uči samouvjereno čitati i pisati na engleskom jeziku.

Učenje s KUMON-om pruža čvrsti temelj za uspješno učenje u budućnosti. Možete biti sigurni da će KUMON prva iskustva vašeg djeteta s učenjem učiniti pozitivnima, te da će KUMON vašem djetetu na raspolaganje staviti vrijedne sposobnosti koje su mu potrebne kako bi učeći napredovalo u životu, a to su sposobnosti koncentracije, samouvjerenog rješavanja problema i izdržljivost.

Naš program nije osmišljen isključivo radi razvijanja vrlo pozitivnog stava prema učenju od samih početaka, već i zato da djetetu pruži temelj koji mu je potreban za napredovanje na razmjerno zahtjevnoj razini.

Instruktor najprije provjerava kako vaše dijete reagira na informacije s CD-a na engleskom jeziku, te kako reagira na jednostavne napomene. Na ovaj način, instruktor odmah zna kako vaše dijete može početi motivirano i dobro napredovati, čak i ako nema prethodno znanje engleskog jezika.

Slušajući pjesme na engleskom jeziku koje bude znatiželju, vaše dijete sluša riječi i rečenice s CD-a te ih izgovara. Na taj se način razvija razumijevanje slušanog sadržaja. Ilustrirane popratne knjige osiguravaju razumijevanje. Na taj način vaše dijete stječe vokabular i prirodno usvaja strukture rečenica kao pri učenju materinskog jezika. Tiskane napomene i simboli potiču mališane na pozoran i pažljiv rad. Tako razvijaju koncentraciju i raspon pozornosti te dobre navike učenja koje im pomažu i u školi i u drugim područjima njihova života.

U tom procesu vaše dijete uči čitati i pisati, te usvaja gramatiku na posebno osmišljenim kompaktnim razinama učenja. Najprije sluša tekstove s CD-a i poboljšava čitanje s razumijevanjem pomoću tekstova koji su vremenom sve zahtjevniji. Od početka često vođeno pitanjima o tekstu, dijete uči samostalno pristupati zadatku, te postaje sposobno razumjeti tekst.

Na svakoj razini programa engleskog jezika učenici koriste sposobnosti koje su stekli i razvili na prethodnim razinama. Na taj način grade sigurno razumijevanje.

Želim pomoći svom djetetu da...

KUMON program engleskog jezika razvija djetetove sposobnosti slušanja, čitanja, govora i pisanja. Prije svega podučavaju se osnove koje su potrebne za čitanje i razumijevanje složenih tekstova. Mi utvrđujemo na kojoj bi razini programa vaše dijete trebalo započeti kako bismo mu dali mogućnost da učvrsti osnove i stekne samopouzdanje prije nego što krene u rješavanje zadataka više razine.

Učenici stječu pouzdanje u svoje sposobnosti i primjećuju da mogu napredovati više i brže nego ikada prije.
S KUMON programom engleskog jezika vaše se dijete može radovati brzom postizanju prvih uspjeha u učenju, npr. da je naučilo prve riječi ili da može tečno čitati tekstove. Što dalje učenik napreduje po programu, to se više povećava širina i stupanj težine tekstova koje vaše dijete može čitati i razumjeti, što predstavlja razlog za veselje i povećava samopouzdanje. Osim uživanja u vlastitim sposobnostima, vaše će dijete smatrati izvornu literaturu koju čita na višim razinama obogaćujućom.

KUMON pobuđuje radost čitanja na engleskom jeziku. Vaše će dijete sve više pristupati engleskim tekstovima bez straha od neuspjeha. Mnogi naši učenici koji završe naše programe kažu da i nakon završetka programa rado čitaju knjige na engleskom jeziku.
KUMON omogućava učenicima rad u skladu s njihovim sposobnostima, bez ograničavanja s obzirom na dob ili školsku godinu, slično kao u sportu ili glazbi. Tko ovlada nekom temom na način da mu postane laka, prelazi na sljedeću temu. Na taj način učenici koji su spremni suočiti se sa složenim zadacima, mogu nadići svoju školsku razinu i razviti svoje vještine na naprednoj razini. Ono najvažnije: učenici razvijaju sposobnost samostalne obrade nepoznatih sadržaja.

Prvim razgovorom utvrđuju se trenutačne sposobnosti svakog učenika te se prema toj osnovi, neovisno o dobi, određuje polazna točka od kojoj vaše dijete može motivirano započeti učiti.

Vaše dijete svakodnevno radi s CD-om, ponavlja riječi i tekstove izgovarajući ih naglas, te pritom gleda u popratnu knjigu kako bi osiguralo razumijevanje. Svakodnevnim intenzivnim kontaktom s engleskim jezikom, što se često naziva „jezična kupka”, vaše dijete internalizira vokabular i rečenične strukture potpuno prirodno kao pri učenju materinskog jezika; usvaja se osjećaj za jezik. Tiskane napomene i simboli („učitelj” u materijalu) potiču vaše dijete na pozoran i pažljiv rad. Na taj način razvijaju koncentraciju i raspon pozornosti, te dobre navike učenja koje im pomažu i u školi i u životu.

Tada dijete svjesno usvaja gramatiku koja mu je predstavljena u kompaktnom obliku. Kasnije se vaše dijete okreće tekstovima za čitanje koji se postupno povećavaju u pogledu duljine i zahtjevnosti. Na najvišim razinama programa vaše dijete čita izvorne tekstove na engleskom jeziku. I dalje svakodnevno sluša CD kako bi se njegovo slušanje i čitanje s razumijevanjem neprestano poboljšavalo. Vođeno pitanjima stječe tekstualnu sposobnost: uči filtrirati informacije iz teksta i postaje sposobno razumjeti tekst.

Na svakoj razini programa engleskog jezika učenici razvijaju svoje sposobnosti koje su stekli na prethodnim razinama. Na taj način grade sigurno razumijevanje.

Želim pomoći svom djetetu da...

Fokus KUMON programa engleskog jezika leži u sposobnosti razumijevanja naprednih engleskih tekstova te učinkovitoj komunikaciji na engleskom jeziku u pisanom i usmenom obliku.

Ali vaše dijete ne uči samo engleski: KUMON metoda potiče razvoj općih sposobnosti kao što su koncentracija, izdrživost i pažljivo promatranje te sposobnost samokontrole i ispravljanja vlastitih pogrešaka. Svakodnevno učenje s KUMON-om općenito pridonosi i dobrom stavu prema učenju i radu, koje će koristiti vašem djetetu u školi.
KUMON program engleskog jezika omogućuje učenicima da razviju sposobnosti čitanja i pisanja na engleskom jeziku.  Program ne podliježe nastavnom planu. Ovisno o individualnim sposobnostima, svaki učenik napreduje pomoću CD-a, udžbenika i radnih listova. Uči ispravan izgovor, proširuje vokabular i neprestano poboljšava razumijevanje slušanoga i pročitanoga, te sposobnost sastavljanja rečenica. Uz te predmetne vještine učenik razvija sposobnost pamćenja, koncentraciju, izdržljivost, marljivost i uživanje u izazovima.

Radeći na kombinaciji brojnih tekstova motiviramo učenike da prošire znanje o različitim temama. Zahvaljujući njihovom znanju jezika mogu pristupiti najnovijim informacijama na engleskom jeziku o bilo kojoj temi koja ih zanima.
U KUMONU učenici mogu učiti daleko iznad razine njihove školske godine, ali uz preduvjet da to samostalno čine.

Mi ih ne podučavamo, već dajemo savjete za pronalazak „učitelja” u materijalu. Prije svega se oslanjamo na samostalno učenje, što je najvažniji element KUMON metode.

Ako želite da vaše dijete nauči samostalno učiti, onda je KUMON prava metoda za vas!

KUMON program engleskog jezika pomaže učenicima da razviju pozitivan stav prema učenju engleskog jezika. U prvom razgovoru najprije se utvrđuju trenutačne sposobnosti vašeg djeteta te se prema toj osnovi, neovisno o dobi, određuje prikladna polazna točka. 

Vaše dijete zatim svakodnevno sluša ulomke tekstova na engleskom jeziku s CD-a i pritom gleda u popratnu knjigu kako bi osiguralo razumijevanje slušanog.

Svakodnevnim intenzivnim kontaktom s engleskim jezikom vaše dijete internalizira vokabular i rečenične strukture potpuno prirodno pa se pri tome usvaja osjećaj za jezik.

Tiskane napomene potiču vaše dijete na pozoran i pažljiv rad. Na taj način vaše dijete razvija koncentraciju i raspon pozornosti, te dobre navike učenja koje mu kasnije koriste i u školi i u svim ostalim životnim situacijama.

Nakon usvajanja temeljnog vokabulara, internaliziranja rečeničnih struktura i popunjavanja eventualnih postojećih praznina u znanju, program pruža i kompaktnu razinu gramatike.

Na višim razinama usmjerenost učenika je sve više na čitanje. Započinje se s jednostavnim pričama i činjeničnim tekstovima te se postupno približava čitanju zahtjevne literature na izvornom engleskom jeziku.

CD se i dalje svakodnevno sluša kako bi se osigurao pravilan izgovor i kako bi se poboljšalo slušanje i čitanje s razumijevanjem.

Vođeno pitanjima, vaše dijete učit filtrirati informacije iz teksta i time stječe visoku razinu kompetencije u radu s tekstovima.

Na svakoj razini programa engleskog jezika učenici razvijaju sposobnosti koje su stekli i razvili na prethodnim razinama. Tako grade sigurno razumijevanje i jačaju sposobnost samostalnog učenja.

Koje sadržaje nudi KUMON program engleskog jezika?

Prijeđite prstom da biste vidjeli više

Slušanje

Na razinama 7A, 6A i 5A učenici slušaju riječi na engleskom jeziku i vježbaju ponavljati ono što su čuli, a zatim ih i samostalno izgovaraju. Razni zvukovi koje čuju uz riječi na CD-u im pomažu razviti koncentraciju i dobar ritam rada.

Na razini 7A učenici najprije slušaju pojedinačne riječi. U pozadini riječi „dog” (pas) čuje se lavež psa, a za riječ „truck” (kamion) brujanje motora itd., kako bi prvi susret s engleskim jezikom bio prirodan gotovo kao učenje materinskog jezika. Time se čuva radost učenja i budi znatiželja.

Na razini 6A dolaze prvi brojevi i boje te pridjevi, a na razini 5A učenici slušaju cijele rečenice i izgovaraju ih. U vježbama odabira moraju tijekom slušanja pokazati na točnu sliku čime se učvršćuje slušanje s razumijevanjem.

Svakodnevnim intenzivnim vježbanjem s CD-om djeca razvijaju jasan izgovor na početnim razinama.

Čitanje i pisanje

Na razinama 4A, 3A, 2ª mala djeca uče čitati i pisati te razvijaju pažljivosti i pozornost pri radu. Stariji učenici
postaju sigurniji u pravopisu i izgovoru.


Učenici na razini 4A pretežno precrtavaju riječi, na razini 3A pišu riječi, a na razini 2A vježbaju samostalno pisati rečenice. Stječu i prvu sposobnost ispravljanja. Na svim trima razinama vježbaju čitanje s razumijevanjem tako što crtama povezuju riječi sa slikama.

Redoslijed uvođenja pojedinih suglasnika, samoglasnika i kombinacija glasova usklađen je tako da učenici mogu dobro internalizirati sitne razlike u pravopisu i izgovoru, a to rade svim osjetilima: dnevno slušaju dva zapisa na CD-u, ponavljaju sadržaj izgovaranjem slušanog i tijekom pisanja  čitaju niz naglas.

Osnova svakodnevne komunikacije

na razinama A, B i C učenici vježbaju jednostavne izraze i fraze engleskog jezika onako kako se upotrebljavaju u svakodnevnom životu, npr. za izražavanje želja ili davanje prijedloga. Na temelju danih informacija pišu rečenice i nadopunjuju dijaloge. Time se vježba sposobnost pamćenja, promišljenost i tečnost te sposobnost samostalnog učenja na primjeru.


Učenici izgrađuju zadovoljavajući vokabular i mogu se veseliti rastućoj sposobnosti izražavanja na stranom jeziku.
Rečenične strukture, koje su na kasnijim razinama tematizirane, karakterizira intenzivna upotreba materijala, odnosno svakodnevna „jezična kupka”: puno slušanja, izgovaranja, pisanja i čitanja naglas.

Rečenična struktura

Na razinama D, E i F fokus je stavljen na rečeničnu strukturu.

Prema „načelu modela” učenici proširuju svoju sposobnost samostalnog sastavljanja rečenica. Provođenjem sve više vremena pišući, učenici vježbaju svoju izdržljivost. Na razini E uvodi se učenje prošlih vremena, a na razini F učenici uče nijansirani način izražavanja uvođenje modalnih glagola kao što su „can” (moći), „may” (smjeti) i „should” (trebati).

Učenje se odvija intuitivno tako što učenici oponašaju primjere. Na ovoj razini više vremena provode slušajući primjere nego na prethodnim razinama, te izgovaraju riječi i rečenice, ali sada i nešto duže dijaloge. Na taj način stječu dobru osnovu za slobodan govor.

Kako bi odgovorili na pitanja o kratkim pričama koje čitaju, učenici vježbaju sposobnost pamćenja i uče ciljano pretraživati mjesta u tekstu. Razvijaju sposobnost čitanja, ali i točnost i pažljivost.

Gramatika

Na ovim razinama sistematizirano se uvodi i utvrđuje gramatika. S pomoću objašnjenja i tabličnih prikaza učenici postaju svjesni gramatičkih pravila. Mnoge su strukture već intuitivno uvježbali na prethodnim razinama, a druge su im nove (kao npr. Past Progressive na razini G; pasiv, Present Perfect i Past Perfect na razini H; relativne rečenice, kondicional II i neizravni govor na razini I).

Kako bi se gramatičke strukture učinkovito internalizirale, i na ovim razinama učenici slušaju svakodnevno dva zapisa s CD-a, ponavljaju slušano izgovaranjem i čitaju naglas niz rečenica pri obradi novog gradiva.

Tekstovi za čitanje sa svjetski poznatim sadržajima (npr. „Alisa u Zemlji Čudesa”, „Gulliverova putovanja”, „Petar Pan”) sažimaju se velikom brzinom. Učenici na taj način uče kako sažeti tekst na najvažnije informacije i vježbaju se primjećivati u tekstu najbitnije informacije.

Čitanje izvornih tekstova s razumijevanjem

Tri najviše razine programa (M, N, O) gotovo uvijek sadržavaju odlomke iz izvornih pripovijetki poznatih autora kao što su Anna Sewell („Crna ljepotica”), Roald Dahl („Matilda”), Richard Adams („Watership Down”), Helen Keller („Priča mojeg života”), F. Scott Fitzgerald („Neobična priča o Benjaminu Buttonu”).

I na ovim razinama pitanja o sadržaju vode do intenzivnog bavljenja s tekstovima, a vježba se razumijevanje sadržaja i strukture teksta. Učenici proširuju sposobnost čitanja i uče shvaćanje značenja riječi iz konteksta.

Ulomkom iz djela „Velika očekivanja” Charlesa Dickensa završava program, ali kontakt s jezikom ne mora se prekinuti: iskustvo je pokazalo da su učenici koji su završili KUMON program izgubili strah od engleskih tekstova, te i dalje čitaju na engleskom jeziku ono što sami žele ili trebaju.

Kako funkcionira KUMON?

KUMON učenici rješavaju dnevni KUMON zadatak kod kuće i dva puta tjedno pohađaju KUMON centar za učenje. Tamo predaju zadatke koje su riješili kod kuće i uzimaju nove zadatke koje moraju riješiti do sljedećeg sastanka u centru za učenje.

Približno vrijeme potrebno za rješavanje dnevnih zadataka je oko 30 minuta po programu učenja, uz pojedinačne varijacije. U centru za učenje učenici rješavaju svoje zadatke uz intenzivnije ili manje intenzivno promatranje voditelja centra za učenje. Vrijeme u centru za učenje omogućuje voditelju centra za učenje da učenicima pruži potporu koja im je potrebna za učenje te osigura siguran napredak.
Više od 60 Godina Iskustva

30 minuta u KUMONU