KUMON centar na lokaciji uživo i online

Učenje na licu mjesta u KUMON centru
ili od kuće - u "online centru za poduku"


Od početka je KUMON metoda razvijena kao program za učenje od kuće, ali instruktor ima ključnu ulogu u cjelokupnom KUMON konceptu. Kako bi djeca bila u redovitom kontaktu sa svojim instruktorom, naši instruktori sada osim posjeta KUMON centru nude i nadzor u "online centru za poduku".

Baš kao i u KUMON centru za poduku na licu mjesta, instruktor razvija individualne vještine učenja i školski napredak svakog djeteta pomnim promatranjem djetetovog rada i stava prema učenju te na temelju nalaza planira sljedeće korake pružajući odgovarajuće zadatke.

Kombinacija pojedinačno odabranih listova zadataka za dijete i pažljivo promatranje od strane instruktora tijekom rada na tim zadacima jamči uspjeh. Stalne povratne informacije od instruktora, redoviti testovi znanja i upute također doprinose tome i podržavaju djetetov napredak u učenju.

Cilj KUMON programa ostaje maksimalno razviti potencijal svakog djeteta pružajući mu odgovarajući odnos prema učenju i osnovne vještine koje su mu potrebne za samostalno učenje u kojem će uživati.

Pretražite teme za pomoć

Kliknite na donju sliku kako biste saznali više o online učenju u KUMON-u i hibridnim centrima za poduku.

Pronađite KUMON centar u blizini.

Naši instruktori sada nude i online podršku!