4 min pročitano

KUMON otvara vrata za Naomi

Lip 2021
KUMON otvara vrata za Naomi

Konačno Naomi može sudjelovati u razgovorima kada je ujak dođe u posjetu. Tada se naime govori isključivo engleski, a Naomi se do sada osjećala pomalo isključenom. Pomoću programa za engleski jezik KUMON ne samo da razumije jezik, već uči i točan izgovor. Sasvim prirodno i kroz igru kao da je materinski jezik. 
 
Naomi se igrala i plesala u dnevnoj sobi svoje ujne koja je tamo razgovarala i smijala se s ostalim članovima obitelji. Nije skroz razumjela o čemu su razgovarali odrasli, no uvijek je pokušavala zamisliti o čemu se radi.
 
Ponekad je razgovor postao ozbiljniji i tada je postala još znatiželjnija. Ponekad se osjećala pomalo tužnom i isključenom. „Mama, što je rekao ujak i o čemu svi razgovarate?“, to pitanje je uvijek iznova postavljala.
 
„Sada i ovdje u Švicarskoj postoji mogućnost učenja engleskog jezika u KUMONU, a tvoja ujna može postati tvoj instruktor“, pojasnila je majka. Naomi je skočila od radosti. „Kada počinjem?“
 
Bila je skroz uzbuđena da konačno može učiti jezik koji su svi govorili kada je ujak došao u posjetu i svaki sljedeći dan je postavila isto pitanje.
 
Konačno je došao taj dan i Naomi, djevojčica s lijepim loknama, došla je u KUMON centar za učenje Lausanne-Est kako bi položila klasifikacijski ispit. Marljivo je pregledavala stranice. „Crtati linije znam“, radovala se i ohrabrena time što joj je već bilo poznato, usudila se rješavati i izazovnije zadatke.
 
„Naomi, pročitaj na glas“, rekla joj je instruktor. Naomi je zastala na par sekundi, zadržala zrak, pogledala je sliku i englesku riječ pored slike koju vjerojatno nikada prije nije vidjela. Tada je rekla polako s francuskim naglaskom: „ekssso”.
 
„Prvo nisam znao što je mislila“, rekao je instruktor. „Zato sam je zamolio da ponovi. Tada mi je postalo jasno: Ona tek počinje čitati. To nisam znao. Ona prepoznaje nekoliko slova, ne samo slike, a u radu na radnim listićima tražila je uputu kako bi pronašla točno rješenje. Za mene je to bio poseban trenutak kad sam vidio koliko je pametna.“
 
„KUMON joj je otvorio vrata prema razumijevanju i govoru engleskog jezika“, kaže njena majka.